3a Nota informativa | COVID-19

20 març 2020 Activitats i Esdeveniments

En compliment dels diferents decrets i resolucions per les quals s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (Covid-19), el funcionament normal del Club Nàutic Estartit es veurà alterat fins que es decreti el final de l’emergència o del confinament.

Així doncs, romandran tancades les seccions del bar- restaurant, el mini-market i el centre d’activitats esportives.

L’estació de carburant només operarà amb subministrament no-assistit.

Pel que fa als treballs a l’escar que vulguin fer empreses de serveis nàutics o professionals, caldrà autorització prèvia de la direcció del Club i estan subjectes a que l’empresa o el professional que vulgui realitzar-los estigui validat a la plataforma de coordinació d’activitats empresarials de l’ACPET i a l’adopció de mesures de seguretat i higiene complementàries.

A tal efecte, s’han establert els serveis mínims següents:

  • Marineria: 1 persona de guàrdia per torn, per fer feines exclusivament de vigilància de persones i béns
  • Neteja i desinfecció: 2 persones, cada dia, en horari de matí de 06:00 a 09:00 h
  • Escar: 1 persona de guàrdia sense presència al port
  • Administració i direcció: atenció exclusivament per correu electrònic

En cas d’emergència, podeu contactar telefònicament amb el mariner de guàrdia (652 738 577) les 24 h. del dia o amb el personal d’administració (607 218 389) en horari de 09:00 a 18:00 h.

Es recorda que no està permesa la pràctica esportiva ni lúdica de la navegació, ni passejar pel port. Aquells armadors o tripulacions que resideixen a la seva embarcació han de respectar les mateixes restriccions i limitacions imposades a la població. Així mateix, les embarcacions transeünts tenen restringida l’entrada al port excepte que declarin una situació d’emergència o urgent necessitat de l’embarcació o de la tripulació, cas en el que l’entrada a la dàrsena ha d’ésser autoritzada per la direcció del Club.

Des del Club Nàutic Estartit exhortem a tothom que resti confinat al seu domicili habitual, tal i com demanen les autoritats sanitàries.

Divendres 20 de març de 2020

La Direcció del Club Nàutic Estartit

VEURE TOTES LES NOTÍCIES