Acords Voluntaris per la reducció de gasos amb efecte hivernacle

01 gener 2018 Sostenibilitat

El Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya, es va posar en marxa l’any 2010, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Aquest programa ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.

Mitjançant un acord, les organitzacions que s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir-les.

Els principals beneficis d’aquest programa són:

  • Identificar, controlar i reduir diferents vectors ambientals de l’organització (consums energètics, consums d’aigua, generació de residus)
  • Visualitzar el compromís de l’organització amb temes de canvi climàtic
  • Facilitar la comunicació de dades d’emissions de GEH
  • Incorporar un valor afegit als serveis, productes o projectes de l’organització

Els requisits per formar part del programa són:

  • Realitzar anualment l’inventari de les seves emissions de GEH
  • Proposar i implementar anualment mesures per reduir les emissions de GEH de l’inventari

Opcionalment, les organitzacions poden compensar de manera voluntària, una part o la totalitat de les emissions que no hagin pogut reduir internanent.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic portarà a terme un seguiment del Programa, incloent-hi validacions i verificacions aleatòries, per garantir el compliment amb els procediments i metodologies establerts.

El Club hi està adherit des del 2012 i anualment presenta l’inventari d’emissions i la proposta d’accions per reduir-les.

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES