Adhesió d’empreses turístiques a la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural

30 octubre 2017 Sostenibilitat

Com i quan es podran començar a adherir les empreses turístiques del Parc Natural a la Carta Europea de Turisme Sostenible?

El Parc Natural està treballant intensament per poder facilitar l’accés al sistema de la Carta Europea als empresaris que ho desitgin i que desenvolupin la seva activitat dintre de l’àmbit dels 8 municipis que integren el Parc. Les tipologies d’activitat que es poden adherir són els allotjaments, la restauració, les empreses d’activitats i els productors primaris i/o artesans que facin algun tipus de visita turística a la seva explotació o taller.

L’adhesió dels empresaris  a la Carta Europea de Turisme Sostenible implica un compromís mutu de col·laboració entre l’espai natural protegit i els empresaris turístics, que suposarà importants beneficis per ambdós. D’una banda, els gestors de l’espai natural protegit aconseguiran els seus objectius de conservació a llarg termini mitjançant la implicació del sector empresarial en l’ús sostenible del territori i de l’altra l’empresa que voluntàriament s’adhereixi podrà millorar la seva activitat ja que es pretenen aconseguir  els següents beneficis:

  • Ésser reconeguda i distingida en l’àmbit europeu
  • Millorar la seva relació i comunicació amb el Parc
  • Desenvolupar noves oportunitats comercials
  • Augmentar la satisfacció dels visitants i aconseguir la fidelització dels seus clients, reforçant la qualitat de la seva oferta
  • Reduir els seus costos operatius mitjançant l’ús sostenible dels recursos i contribuint així a la lluita conta el canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversitat

En els espais naturals protegits, la matèria prima del turisme (paisatge, fauna, flora, mar, boscos…) és un patrimoni heretat, singular i escàs i és per aquest motiu que el seu aprofitament turístic ha de ser responsable, moral i ètic. L’adhesió a la Carta facilita la posada en pràctica d’aquest compromís. L’adhesió és voluntària i es fonamenta en què tant el Parc com els empresaris locals adquireixin certs compromisos que es basen en els deu principis del turisme sostenible en els espais naturals protegits. En el cas dels empresaris, un dels compromisos que hauran de complir és participar en la formació específica que el Parc promogui per tal de poder iniciar el seu procés l’any vinent.

Per aquest motiu, el Parc està organitzant un seminari específic sobre la CETS que es farà els dies 28-30 de novembre de 2017 dirigit als empresaris que tinguin interès en iniciar el seu procés d’adhesió i que properament se’n publicarà el programa definitiu a la web del Parc.

 Mapi Carabús i saballs | Tècnic del Parc Natural

VEURE TOTES LES NOTÍCIES