Adjudicació de les obres de la Fase 1

28 novembre 2014 Activitats i Esdeveniments

A finals del passat mes de setembre es varen rebre les ofertes econòmiques i tècniques dels tretze licitadors, tots ells de reconegut prestigi, que han participat en la fase de preselecció del concurs per a la realització de les obres i actuacions previstes a la dàrsena esportiva del Port de l’Estartit.

Durant els mesos d’octubre i novembre, l’equip redactor del projecte i la direcció del Club han fet un estudi acurat de les propostes tècniques i econòmiques rebudes i han seleccionat als finalistes, amb qui s’han mantingut diverses reunions de treball. Com a resultat d’aquesta darrera selecció, s’han proposat com a possibles adjudicatàries de la 1ª fase de les actuacions previstes a les empreses següents: UTE Ciomar-Ocat, UTE Sacyr-Construccions Rubau, Copisa, UTE Dragados-Rubau Tarrés i UTE Servià Cantó-FCC.

A la Junta Directiva ordinària celebrada el dissabte 22 de novembre, entre d’altres qüestions de l’ordre del dia, s’han valorat les ofertes finalistes i s’ha procedit, per part dels membres de la Junta, a la tria de la millor oferta mitjançant vot secret en sobre tancat.

En el mateix acte s’acorda l’adjudicació provisional i condicionada a la UTE DRAGADOS-RUBAU TARRÉS per ser l’oferta tècnicament i econòmicament més avantatjosa.

El caràcter provisional i condicionat de l’adjudicació rau en el fet, entre d’altres, que caldrà tancar tots els detalls relacionats amb el contracte i aquells que es derivin de les prescripcions que ens pugui fer Ports de la Generalitat en la fase d’exposició pública i d’al·legacions del projecte executiu que hem presentat.

Es preveu que la signatura del contracte d’obres amb l’empresa adjudicatària d’aquesta 1ª fase del projecte es realitzi a finals d’aquest any, i es puguin iniciar les actuacions previstes el primer terç del mes de gener de 2015, una vegada obtinguts tots els permisos necessaris per part de les diferents Administracions competents.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES