Assemblea General del Club

01 maig 2023 Activitats i Esdeveniments

Dissabte passat, 29 d’abril, va tenir lloc l’Assemblea General del Club que va començar amb la presentació de l’Informe Anual del 2022, l’estat de comptes auditat del 2022 i el pressupost per al 2023 per ser sotmesos a l’aprovació dels assistents.

En aquesta ocasió, i a l’objecte d’actuar amb la major transparència i proporcionar als socis tota la informació possible, l’informe s’ha estès fins al mes d’abril del 2023, incloent-hi els objectius i les actuacions previstes per al període 2023-2024.

Aquests objectius comprenen quatre àrees: L’àrea de gestió, les obres modernització de les instal·lacions (fase 3C), els eixos vertebradors de l’estratègia de sostenibilitat i acció climàtica i les accions de Responsabilitat Social Corporativa.

A l’Assemblea General Extraordinària es van presentar per a la seva aprovació les quotes i les tarifes per a l’any 2023, una petita modificació estatutària i la inversió prevista en obres de millora portuària.

Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per àmplia majoria per part dels assistents i sense cap vot negatiu.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES