Assemblea General del Club

01 maig 2023 Notícies

Dissabte passat, 29 d’abril, va tenir lloc l’Assemblea General del Club que va començar amb la presentació de l’Informe Anual del 2022, l’estat de comptes auditat del 2022 i el pressupost per al 2023 per ser sotmesos a l’aprovació dels assistents.

En aquesta ocasió, i a l’objecte d’actuar amb la major transparència i proporcionar als socis tota la informació possible, l’informe s’ha estès fins al mes d’abril del 2023, incloent-hi els objectius i les actuacions previstes per al període 2023-2024.

Aquests objectius comprenen quatre àrees: L’àrea de gestió, les obres modernització de les instal·lacions (fase 3C), els eixos vertebradors de l’estratègia de sostenibilitat i acció climàtica i les accions de Responsabilitat Social Corporativa.

A l’Assemblea General Extraordinària es van presentar per a la seva aprovació les quotes i les tarifes per a l’any 2023, una petita modificació estatutària i la inversió prevista en obres de millora portuària.

Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per àmplia majoria per part dels assistents i sense cap vot negatiu.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES