Bandera Blava

01 gener 2018 Sostenibilitat

La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental concedit per la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), una Organització No Governamental de caràcter ambiental, representada per organitzacions nacionals de 75 països dels 5 continents. La ADEAC (Associación de Educación Ambiental y del Consumidor) és la branca i representant de la FEE a Espanya.

És un guardó que es concedeix per una sola temporada i només és vàlid mentre es segueixin reunint els requisits exigits.

Per obtenir-lo, cal presentar la candidatura anualment i complir els criteris que revisen i consensuen periòdicament Operadors Nacionals de Bandera Blava. Un cop presentada la candidatura, un Jurat Nacional de la ADEAC la revisa i l’avalua. Cada organització nacional de la FEE inspecciona ports amb Bandera Blava almenys un cop l’any durant la temporada alta, podent retirar temporalment o definitivament el guardó en cas d’incompliments.

Els criteris que un port esportiu amb Bandera Blava ha de complir es divideixen en els següents blocs:

  • Informació i Educació Ambiental: Al port hi ha d’haver informació sobre els ecosistemes litorals o, si és el cas, àrees marines protegides. I s’hi ha d’indicar el codi de conducta per navegar-hi. El port ha d’organitzar almenys tres activitats d’educació ambiental a l’any.
  • Gestió Ambiental: el port ha de comptar amb una política ambiental i un pla d’acció ambiental. Ha d’estar net i disposar d’una gestió de residus adequada incloent la recollida selectiva d’envasos, paper, vidre… així com residus perillosos i aigües residuals de les embarcacions
  • Seguretat i Serveis: Hi ha d’haver equips de primers auxilis, de salvament i contra incendis. Les instal·lacions generals del port han de ser accessibles a persones amb discapacitades

Per més informació: http://www.banderaazul.org/

Bandera Blava per embarcacions:

La Bandera Blava per patrons d’embarcacions és una petita bandera blava que s’ofereix a aquells que es comprometen a respectar un codi de conducta ambiental al mar i al port.

Un cop els responsables del port acrediten la bona conducta del patró que ho sol·licita, s’envia la informació a ADEAC per tal que ho avaluïn i, si és el cas, concedeixin el guardó.

Consulta el Codi de Conducta i sol·licita la teva adhesió!

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES