Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural

01 gener 2018 Sostenibilitat

La Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació EUROPARC que té com a objectiu promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat als espais naturals protegits d’Europa. Es una eina de gestió que ajuda les àrees protegides a millorar el desenvolupament de l’activitat turística del territori tenint en compte les necessitats ambientals, la població local i les empreses turístiques de la regió.

Els objectius principals de la CETS són:

 • Fomentar el coneixement i el suport als espais protegits d’Europa, que representen una part fonamental del nostre patrimoni i que cal conservar perquè les generacions actuals i futures puguin gaudir-ne
 • Millorar el desenvolupament sostenible i la gestió del turisme en els espais protegits prenent en consideració les necessitats del medi ambient, la població local, les empreses i els visitants

Beneficis pels espais protegits:

 • És una base per reforçar les relacions amb les parts interessades en el turisme local i el sector turístic en general
 • La oportunitat d’influir en el desenvolupament turístic de la zona
 • Donar millor imatge a l’escenari europeu com a zona dedicada al turisme sostenible
 • Oportunitat de desenvolupar relacions públiques i despertar la consciència dels visitants a través dels medis de comunicació locals i nacionals
 • Oportunitat de treballar amb altres espais de la xarxa de la Carta Europea i aprendre d’ells
 • Assessorament pràctic tan a nivell intern com extern, que dona accés a noves idees i millores i major credibilitat davant de potencials socis financers

Beneficis per les empreses adherides:

 • Major satisfacció del visitant i repetició de la visita
 • Reducció dels costos d’explotació mitjançant auditories i l’ús sostenible dels recursos (energia, aigua…)
 • Retenir la despesa del visitant a l’economia local mitjançant l’ús de productes gastronòmics locals i altres productes distintius, així com amb la promoció d’activitats, festivals i costums locals
 • Compromís amb el personal de l’espai protegit i altres parts interessades locals en el desenvolupament conjunt de l’estratègia turística de la zona
 • Ser reconegut a nivell europeu o el desenvolupament de noves oportunitats comercials mitjançant:
  • l’accés a nous clients atrets pels espais protegits
  • una nova oferta orientada cap al descobriment del medi ambient
  • la creació d’una oferta fora de temporada
  • el treball amb altres sectors econòmics locals i la compra de serveis i productes locals
  • un bon coneixement de la freqüentació turística a l’espai protegit i de les previsions futures de clients potencials
  • una millor organització del turisme en el conjunt del territori
  • una informació de qualitat sobre l’espai protegit

 

Les empreses del municipi acreditades amb la CETS es poden consultar al següent link

El Club va signar l’Acord d’adhesió a la CETS del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter durant el mes de maig de 2019.

 

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES