Compromisos de Sostenibilitat i Acció Climàtica

13 març 2020 Sostenibilitat

El passat 14 de maig de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar formalment l’emergència climàtica i ambiental per tal d’assolir els objectius en matèria de mitigació establerts a la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic. En suport a aquesta iniciativa i conscients que governs, empreses, institucions i persones hem de contribuir solidàriament a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic, el Club Nàutic Estartit, en sessió de Junta Directiva de 30 de novembre de 2019, va adoptar els següents compromisos:

 • Participarem, durant els anys 2020-2021 i amb la resta de ports membres de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), en l’elaboració d’un inventari d’emissions de GEH del sector de la nàutica esportiva a Catalunya. Aquest inventari inclourà les emissions pròpies de les infraestructures i les relacionades amb la mobilitat dels nostres clients
 • Ens comprometem, d’ara i fins el 2028, a assolir que un 30% de l’energia consumida a les instal·lacions portuàries provingui de fonts renovables pròpies. Seguint el projecte pilot iniciat el 2013 a l’edifici de marineria, s’instal·laran cobertes fotovoltaiques en règim d’autoconsum als nous edificis de Garbí i de l’Escola de Vela
 • Contractarem el 100% de l’energia elèctrica a través de comercialitzadores verdes a partir de 2021
 • Instal·larem, entre 2020 i el 2050, un nombre de punts de recàrrega de vehicles elèctrics equivalents a un mínim del 5% de les places d’aparcament disponibles. Aquest percentatge pot augmentar en funció de l’evolució de les vendes de vehicles elèctrics
 • Potenciarem, durant el decenni 2020-2030, la introducció del motor elèctric a les embarcacions esportives i professionals
 • Disposarem d’un 100% de mobilitat terrestre pròpia elèctrica abans de 2028
 • Compensarem, a partir de 2020, les emissions pròpies de GEH a través de la compra de crèdits de reducció d’emissions del programa “Compensacions Voluntàries de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic”
 • Elaborarem, a partir de 2020, el certificat d’eficiència energètica de tots els edificis que el Club gestiona en el port esportiu de l’Estartit. En cas que algun d’ells no assoleixi, com a mínim, un distintiu “B”, ens comprometem a fer la reforma arquitectònica i energètica que correspongui per assolir-ho
 • Participarem, a partir de 2020, en projectes i/o accions de preservació i conservació de la biodiversitat a l’entorn del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
 • Fomentarem l’educació i la sensibilització ambiental interna i externa durant tot el període de desenvolupament dels diferents compromisos enumerats

Seguint en la mateixa línia, el 17 de gener de 2020, representants del Club van assistir a la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya on es va acordar un full de ruta per afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

En aquesta Cimera es va acordar l’adhesió del Govern, empreses, entitats, associacions… als compromisos d’Acció Climàtica.

El Club s’hi ha adherit amb els següents:

 • S’adhereix a l’objectiu que Catalunya assoleixi la neutralitat de carboni el 2050 | S’adherirà al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions impulsat per la Generalitat
 • Aprofundirà en el coneixement de l’impacte climàtic de la seva activitat | Calcularà anualment les emissions de la seva organització, segregant el càlcul per gasos amb efecte d’hivernacle i per segments d’activitat; Designarà un coordinació d’acció climàtica a l’organització
 • Divulgarà i fomentarà el compromís climàtic en la seva organització | Incorporarà el compromís climàtic als seus codis ètics o altres declaracions corporatives; Inclourà els aspectes climàtics en la formació del seu personal
 • Impulsarà la transició energètica de la seva activitat | Aplicarà un pla per a augmentar l’eficiència energètica amb objectius quantitatius (en la il·luminació i el la climatització); Contractarà el subministrament elèctric amb certificació d’origen renovable en un termini màxim de 5 anys; Assolirà un autoconsum de fonts renovables d’almenys un 35% en un termini màxim de 10 anys; Obtindrà la certificació del sistema de gestió energètica ISO 5001 en un termini màxim de 3 anys
 • Reduirà l’impacte climàtic de la mobilitat que genera | Renovarà la seva flota de vehicles substituint-la per vehicles d’emissió zero en un termini màxim de 10 anys; Implantarà o facilitarà la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
 • Adoptarà progressivament els principis de l’economia circular | Vetllarà perquè els seus proveïdors tinguin un compromís verificable amb la mitigació d’emissions
 • Com a empresa del sector del comerç, turisme i els serveis | Oferirà als clients l’oportunitat de compensar la petjada de carboni de la seva estada; Adaptarà les seves instal·lacions per a poder fer front als fenòmens meteorològics externs; Farà campanyes de sensibilització als usuaris de les seves instal·lacions turístiques sobre el millor comportament climàtic a l’hora d’utilitzar-les

Així doncs, el Club Nàutic Estartit es compromet a contribuir en la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES