Convocatòria Assemblea de socis del Club Nàutic Estartit 2018

05 abril 2018 Activitats i Esdeveniments
assemblea

Us informem que el proper dissabte 21 d’abril de 2018, tindrà lloc al local social del Club, l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2018 a les 17:30 hores en 1ª convocatòria i a les 18:00h hores en 2ª convocatòria, sota el següent ORDRE DEL DIA:

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Presentació de la memòria anual i de l’informe de gestió 2017
  2. Presentació de l’informe general del Club (1er. trimestre del 2018)
  3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes auditat de l’exercici 2017
  4. Aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2018
  5. Precs i preguntes

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

  1. Aprovació, si s’escau, de quotes i tarifes per l’any 2018
  2. Proposta d’ampliació del Reglament de règim intern
  3. Informe del desenvolupament de les obres portuàries, en curs i futures, i finançament de les mateixes
  4. Precs i preguntes

VEURE TOTES LES NOTÍCIES