Convocatòria Assemblea de socis del Club Nàutic Estartit 2019

10 abril 2019 Activitats i Esdeveniments
assemblea

Us informem que el proper dissabte 27 d’abril de 2019, tindrà lloc al local social del Club, l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2018 a les 17:30 hores en 1ª convocatòria i a les 18:00h hores en 2ª convocatòria, sota el següent ORDRE DEL DIA:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Presentació de la memòria anual i de l’informe de gestió 2018
  2. Presentació de l’informe general del Club (1er. trimestre del 2019)
  3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes auditat de l’exercici 2018
  4. Aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2019 (2)
  5. Precs i preguntes

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

  1. Aprovació, si s’escau, de quotes i tarifes per l’any 2019
  2. Informe del desenvolupament de les obres portuàries
  3. Precs i preguntes

VEURE TOTES LES NOTÍCIES