Diari d’obres Fase 2B | Setmana 10: del 18 al 22 de desembre de 2017

22 desembre 2017 Activitats i Esdeveniments

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet a l’obra han estat les següents:

  • Es finalitza el muntatge d’escullera de 200 Kg i es reforcen les cantonades del moll
  • S’enrasa tots els trams de moll al martell i s’encofren 6 nous trams
  • Segueix el dragat mecànic de les sorres a la zona de l’escola de vela
  • Segueix el reblert de trasdós entre els molls amb escullera sense classificar
  • Es finalitza la rasa d’aigua al vial perimetral i s’instal·la el nou tub d’aigua potable
  • S’adequa l’obra amb les mesures de seguretat adients per aquests dies de festes

Aprofitem per desitjar-vos Molt Bones Festes!

setmana 10 (3)

setmana 10 (2)

setmana 10 (1)

setmana 10 (6)

setmana 10 (5)

setmana 10 (4)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES