Diari d’obres Fase 2B | Setmana 11: del 8 al 12 de gener de 2018

13 gener 2018 Activitats i Esdeveniments

Un cop passades les Festes de Nadal s’han reiniciat les tasques de la Fase 2. A continuació es detallen les més importants que s’han realitzat aquesta setmana:

  • Al vial perimetral d’accés, es fan feines de formació de pericons previstos pel prisma de serveis
  • Es treuen els pilots de la zona de la dàrsena i es continua excavant sorres de la zona adjacent al passadís de navegació d’accés a la zona tècnica
  • S’enrasa la zona on aniran emplaçats els nous dipòsits de combustible
  • Arriba la bomba i les canonades de l’equip de dragat de succió.
  • A l’edifici de l’Espai Medes es continua instal·lant l’encofrat de la coberta i els seus acabats perimetrals. Està prevista la finalització de l’estructura per la primera setmana de febrer

2018-01-13-PHOTO-00000074 gasolinera2018-01-13-PHOTO-00000078 2018-01-13-PHOTO-00000083 2018-01-13-PHOTO-00000086

VEURE TOTES LES NOTÍCIES