Diari d’obres Fase 2B | Setmana 15: del 5 al 9 de febrer de 2018

10 febrer 2018 Activitats i Esdeveniments

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet han estat les següents:

  • S’acaba d’encofrar i es formigonen tres nous trams del moll. La pluja ha impedit poder avançar més.
  • El dimarts té lloc la reunió de seguiment de les obres amb l’Ajuntament
  • Al vial perimetral, es formigona el prisma de servies
  • Es segueixen desencofrant i formigonant les bigues de l‘esglaó del nou moll de l’escola de vela, així com segueixen el seu curs les tasques de micropilotatge
  • Es comença a buidar el mòdul de l’actual escola de vela per traslladar-lo. Provisionalment, el personal es traslladarà a un mòdul situat a la zona enjardinada al costat de l’aparcament.
  • El personal del Club realitza les feines de polit dels junts dels colls del dipòsit d’hidrocarburs per tal de generar un anell de fibra d’amplada apropiada.
  • La draga segueix treballant a la dàrsena interior

setmana 15 (6)

setmana 15 (5)

setmana 15 (4)

setmana 15 (3)

setmana 15 (2)

setmana 15 (1)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES