Diari d’obres Fase 2B | Setmana 16: del 12 al 16 de febrer de 2018

16 febrer 2018 Activitats i Esdeveniments

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet han estat les següents:

  • Es desencofren els trams que es van deixar formigonats a finals de la setmana anterior i es segueix amb el procés al nou moll de l’escola de vela
  • S’acaba el micropilotatge de la zona de varada de l’escola de vela
  • Es retiren els serveis, les portes i vidres del mòdul de l’escola de vela i s’hi solden 14 platines per poder-lo traslladar amb l’ajuda d’una grua a la zona enjardinada on ja prèviament s’ha preparat el terreny
  • Continuen les tasques de dragat de la dàrsena
  • Es formen les arquetes del prisma de serveis del vial perimetral
  • Es folren els dipòsits de combustible amb material protector i es preveu la seva col·locació a principis de la setmana vinent
  • Es munten i segellen les càmeres de formigó supletòries que aniran al costat dels dipòsits de combustible
  • Pel que fa a l’Edifici Espai Medes, s’ababa el formigonat de la coberta i es dóna l’estructura per finalitzada a l’espera que el formigó prengui la consistència característica i es pugui retirar els encofrats i pilones

Setmana 16 (4)

Setmana 16 (6)

Setmana 16 (3)

Setmana 16 (5)

Setmana 16 (2)

Setmana 16 (1)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES