Diari d’obres Fase 2B | Setmana 2: del 23 al 27 d’octubre de 2017

28 octubre 2017 Activitats i Esdeveniments
obres_port_club_nautic_estartit

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet a l’obra han estat les següents:

  • Es continua amb les feines de dragat i es transporta la sorra a la zona d’aplec
  • Arriba la grua de gelosia i els jocs d’encofrat que es comencen a muntar
  • L’equip d’obra fa posicionament de boies per a delimitar la zona a dragar mecànicament per a la formació de la bancada dels molls a la zona de l’escola de vela
  • Finalitzen les feines de retirada de material del paviment al vial perimetral
  • A l’estructura de l’Espai Medes es munten els encofrats de les pantalles del mòdul que contindrà l’elevador d’accés a la coberta per les persones amb mobilitat reduïda

IMG_1164

IMG_1170

IMG_1167

VEURE TOTES LES NOTÍCIES