Diari d’obres Fase 2B | Setmana 20: del 12 al 16 de març de 2018

16 març 2018 Activitats i Esdeveniments

A continuació es detallen les tasques més importants que s’han efectuat durant aquesta setmana:

  • S’acaba la col·locació dels pilots que conformaran les passarel·les B, C i D
  • Es segueixen les tasques de micropilotatge
  • Es realitza el muntatge de la cara exterior del mur de visera de l’edifici del minimarket de l’estació de servei
  • Es van retirant sorres de la platja
  • Es prepara l’encofrat del tram de biga cantil del moll de ribera
  • S’inicia el muntatge de la llosa de l’edifici de l’escola de vela

setmana 20 (1)

setmana 20 (2)

setmana 20 (3)

setmana 20 (4)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES