Diari d’obres Fase 2B | Setmana 3: del 30 d’octubre al 3 de novembre de 2017

04 novembre 2017 Activitats i Esdeveniments
obres_port_club_nautic_estartit

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han dut a terme han estat:

  • S’ha continuat les feines d’excavació de la bancada i es controlen els nivells d’acabat mitjançant escandall en embarcació. L’encofrat principal està tot enllestit
  • Es senyalitza amb boies els extrems de la bancada i s’hi va col·locant escullera “melonera”
  • Es realitza una inspecció visual de l’estat actual de l’escullera de recolzament de la cantonada del moll existent i es constata que el moll està descalçat, caldrà fer-hi un reblert en vertical
  • Es duen a terme els treballs de refinament d’excavació de fons de bancada fins a aconseguir la cota projectada
  • L’empresa CIOMAR durà a terme els treballs subaquàtics d’enrasat, encofrat i formigonat
  • S’extreu tot el paviment de la plaça de la Llevantina i s’acopia per tal de reutilitzar-lo

setmana 3 (4)

setmana 3 (5)

setmana 3 (6)

setmana 3 (1)

setmana 3 (2)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES