Diari d’obres Fase 2C: del 6 a l’11 de maig de 2019

11 maig 2019 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Es segueixen formant les arquetes a l’esplanada i col·locant les tapes
  • Pel que fa a l’edifici de marineria, es col·loquen les rajoles al bany i dutxa; i es comencen a col·locar les llambordes davant de l’edifici
  • Es segueix anivellant el terreny de l’esplanada per preparar-lo pel formigonat
  • Es comencen a col·locar les reixes de recollida d’aigües de la zona de neteja de l’escar i es segueixen col·locant tubs de pluvials

setmana 31 (2)

setmana 31 (1)

setmana 31 (3)

setmana 31 (4)

setmana 31 (5)

setmana 31 (6)

setmana 31 (7)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES