Diari d’obres Fase 2C | Setmana 23: del 4 al 8 de març de 2019

08 març 2019 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Segueixen les tasques de muntatge dels encofrats dels molls de les bigues cantell que han de delimitar el perímetre de la nova àrea tècnica
  • Segueix el remolinat de les parets interiors de l’edifici de marineria, concretament a la zona del lavabo i la dutxa
  • Es comença a col·locar material de reblert a la zona de l’àrea tècnica

setmana 23 (3)

setmana 23 (1)

setmana 23 (2)

setmana 23 (6)

setmana 23 (5)

setmana 23 (4)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES