Diari d’obres Fase 2C | Setmana 27: de l’1 al 5 d’abril de 2019

05 abril 2019 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Es segueixen encofrant i desencofrant els morts de formigó que es col·locaran a la dàrsena esportiva
  • S’obren les rases a l’esplanada de l’escar per passos de tubs de pluvials i elèctrics
  • Es formen les arquetes a l’esplanada de la zona tècnica
  • Es rebaixa el terreny per la preparació del nou accés
  • Durant tota la setmana es porta a terme el muntatge del nou travelift. Es tracta d’un pont grua autopropulsat de la marca italiana BOAT LIFT que podrà elevar embarcacions de fins a 60 Tn i mesures de fins a 24 metres d’eslora i 6,90 metres de mànega

setmana 27 (13)

setmana 27 (12)

setmana 27 (7)

setmana 27 (6)

setmana 27 (5)

setmana 27 (4)

setmana 27 (3)

setmana 27 (2)

setmana 27 (1)

setmana 27 (8)

setmana 27 (11)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES