Diari d’obres Fase 2C | Setmana 34: del 20 de maig al 25 de maig de 2019

24 maig 2019 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Durant tota la setmana es col·loquen les llambordes de la zona de l’entrada de l’aparcament
  • Es segueixen col·locant les reixes a l’esplanada de la zona tècnica i s’acaben de col·locar les tapes de les arquetes
  • Es col·loquen els tubs d’instal·lacions elèctriques a la zona posterior dels mòduls provisionals de l’escola de vela
  • Es realitza el reblert amb graves a la sala del transformador i es formigona la llosa del paviment
  • Es col·loquen la majoria de bàculs de les faroles de l’esplanada
  • Es cimenten els murs de les reixes de la zona d’unió entre l’entrada a l’aparcament i el passeig marítim

setmana 34 (1)

setmana 34 (2)

setmana 34 (3)

setmana 34 (4)

setmana 34 (5)

setmana 34 (6)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES