Diari d’obres Fase 2C | Setmana 9: del 12 al 16 de novembre de 2018

17 novembre 2018 Diari d'obres

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • S’ha seguit dragant i extraient material de la zona de l’antiga rampa i travelift
  • S’ha començat a sanejar la zona del Passeig Marítim on ha d’anar ubicada la nova entrada del pàrquing
  • S’ha formigonat el terra del nou edifici d’oficina, vestidors i escola de vela
  • S’ha traslladat l’oficina de marineria als mòduls d’escola de vela i d’obres ubicats a la zona enjardinada per poder seguir amb els treballs de remodelació de l’edifici

setmana 9 (2)

setmana 9 (1)

setmana 9 (6)

setmana 9 (5)

setmana 9 (4)

setmana 9 (3)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES