Diari d’obres Fase 1 | Setmana 12: del 11 de gener al 14 de gener de 2016

14 gener 2016 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 11

Aquesta setmana les tasques dutes a terme són les següents:

  • Enderroc de l’espatller del Contradic Garbí, dragatge de la zona i col·locació d’escullera de 6T a ‘àrea de prolongació del mateix
  • Reparació realitzada pels submarinistes de les cavitats imprevistes del moll existent del Contradic Garbí
  • Inici de l’execució de les rampes d’accés a la zona del mirador entre el Dic i Contradic Garbí
  • A finals de setmana, es comença a muntar l’armadura de la fonamentació de l’edifici de serveis del Dic de Garbí
  • Al moll central es finalitza el reblert de la banqueta del moll de calaraboies amb escullera sense classificar i s’inicia el reblert del mantell amb escullera > 200 kg per tal de fer les piles
  • Al dic de Llevant s’executa el camí on la grua de gelosia realitzarà les reparacions de l’escullera existent i més endavant es realitzarà la prolongació del dic a la zona del morrot
  • Per no fer malbé el paviment existent del Passeig del Molinet, es decideix fer un camí provisional de pas de camions per accedir al Dic Llevant

Setmana 11 (1)

Setmana 11 (3)

Setmana 11 (5)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES