Diari d’obres Fase 1 | Setmana 16: del 8 de febrer al 12 de febrer de 2016

12 febrer 2016 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 15

Aquestes han estat les feines realitzades durant tota la setmana a les obres del Club Nàutic Estartit:

  • Protecció del martell existent del Contradic Garbí amb micropilots, abans d’encetar les feines d’extracció d’escullera del talús del moll existent. A finals de setmana s’acaben les feines de micropilotatge amb diferents metodologies.
  • Modificació de l’encofrat per tal de realitzar el moll vertical de gravetat de la prolongació del martell al Contradic.
  • Enderroc total de l’antic magatzem a la zona del mirador i inici del fons d’excavació del mateix. S’acaben els murs que conformen les rampes d’accés a la zona del mirador.
  • Anivellament amb graves i formigonat de cinc piles més del moll del Dic Garbí.
  • Avançament del reblert de la banqueta a la prolongació del Dic de Llevant.
  • La bomba de succió està arribant al final de les feines de dragatge de la prolongació del Dic Llevant i ara encetarà les feines de dragat a la bocana.

Setmana 15 (1)

Setmana 15 (2)

Setmana 15 (4)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES