Diari d’obres Fase 1 | Setmana 20: del 7 de març a l’11 de març de 2016

11 març 2016 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 19

A continuació es detalla el resum de les tasques d’aquesta setmana marcada per la Tramuntana:

  • Al martell del Contradic de Garbí, se segueix extraient escullera amb inspeccions diàries dels submarinistes per tal de no descalçar el martell existent
  • S’avança amb la perforació dels micropilots al moll vertical de gravetat del Contradic Garbí
  • A la zona del mirador, s’ha finalitzat l’estructura de l’edifici del magatzem i els murs de tancament de l’espatller
  • Al Dic de Garbí, una vegada executades totes les piles i a l’espera del subministrament de les palanques prefabricades, es draga i col·loca escullera de 6T que farà la funció de contenció del peu del talús
  • Al Passeig del Vent, s’executen 90 metres lineals de recrescut del muret existent
  • Es reprenen les feines a l’edifici de serveis del CNE amb la col·locació de l’encofrat i l’armadura del forjat
  • Al Dic de Llevant, s’avança amb la prolongació, i aquesta setmana, s’ha estat col·locant escullera de 6-8T de protecció del mantell a falta dels últims 25 metres del morrot
  • La bomba de succió ha estat aturada tota la setmana degut a la Tramuntana

Setmana 19 (3)

Setmana 19 (6)

Setmana 19 (1)

Setmana 19 (2)

Setmana 19 (4)

Setmana 19 (5)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES