Diari d’obres Fase 1 | Setmana 2: del 26 al 30 d’octubre de 2015

30 octubre 2015 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 02

Comença a funcionar la draga, es munta la canonada per apilar la sorra que s’extregui a la Platja Gran, aquesta servirà per fer la banqueta on s’instal·laran les casetes d’obra i la bàscula.

Es comencen a fer les tasques de demolició de paviment del dic de Garbí amb una retroexcavadora de 40 T.

Avancen les feines de dragatge dins la dàrsena del port i es comença a col·locar escullera a l’ampliació del moll del futur Passeig del Vent.

A la zona de la Platja Gran, dins l’àmbit de Port de la Generalitat, s’hi apila temporalment el material extret.

Setmana 2 (1)

Setmana 2 (2)

Setmana 2 (3)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES