Diari d’obres Fase 1 | Setmana 22: del 21 de març al 24 de març de 2016

24 març 2016 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 21

A continuació es detalla el resum de les tasques d’aquesta setmana curta de Setmana Santa:

  • Es formigona la segona posta del moll vertical de gravetat de la prolongació del martell del Contradic de Garbí
  • A l’esplanada del Dic de Garbí, es demoleix tot el paviment de formigó existent, es saneja i compacta per tal de realitzar el reblert amb material adequat; s’inicia el fons d’excavació del prisma de serveis
  • A les piles del Dic de Garbí s’executen les bases d’anivellament on es recolzaran les palanques prefabricades
  • Al Passeig del Vent s’executa el reblert i compactació del material
  • Al moll central, s’anivellen més metres lineals de banqueta i es formigonen dues piles més
  • Al Dic de Llevant, s’acaba de realitzar el nucli i el filtre de la banqueta i només cal executar la protecció amb escullera de 6-8T; es segueixen fent reparacions a l’escullera existent
  • Davant la festivitat de la Setmana Santa, es senyalitza i es tanca adequadament tota l’obra i es facilita una zona d’aparcament a la Platja Gran

Setmana 21 (1)

Setmana 21 (2)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES