Diari d’obres Fase 1 | Setmana 23: del 29 de març a l’1 d’abril de 2016

01 abril 2016 Diari d'obres
Diari d'obres Setmana 22

A continuació es detalla el resum de les tasques d’aquesta setmana:

  • Al martell del Contradic de Garbí s’avança amb les postes de formigó del moll vertical de gravetat
  • Al Contradic s’inicien els micropilots inclinats del primer tram per poder començar la propera setmana amb el recrescut del mur interior
  • A l’esplanada del Dic de Garbí es comencen a executar les rases del prisma de serveis i de la xarxa d’abastament d’aigua potable
  • al moll central, es prossegueix amb l’anivellament de la banqueta i el formigonat de les piles de recolzament de les palanques prefabricades
  • Al Dic de Llevant, es finalitza la protecció de la banqueta amb escullera de 6-8 T a la part submergida

Setmana 22 (1)

Setmana 22 (7)

Setmana 22 (10)

Setmana 22 (11)

Setmana 22 (12)

Setmana 22 (13)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES