Diari d’obres Fase 1 | Setmana 25: de l’11 d’abril al 15 d’abril de 2016

15 abril 2016 Diari d'obres
Diari d'obres Setmana 24

A continuació es detalla el resum d’aquesta setmana primaveral:

  • A la prolongació del martell del contradic, es realitza el reblert de la banqueta i es formigona la primera posta del costat Nord-Sud
  • Al moll del contradic, les feines de micropilotatge estan acabant i s’avança amb el recrescut del muret sobre el nou moll vertical de gravetat
  • Al moll del dic de Garbí, a principis de setmana, es van col·locar les primeres peces prefabricades d’Arumí que conformen el moll de claraboies
  • A l’esplanada del dic Garbí es continua realitzant el prisma de serveis
  • S’executa la coberta de l’edifici de serveis del CNE i es comencen a realitzar les parets de tancament
  • Al moll central, es formigonen més piles del moll de claraboies i el moll vertical de connexió amb el moll existent
  • Al dic de Llevant, la giratòria de 40 T continua col·locant l’escullera de 6-8 T de protecció a la part emergida
  • La bomba de succió aquesta setmana no ha avançat gaire degut al fort vent que ha bufat

Setmana 24 (1)

Setmana 24 (2)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES