Diari d’obres Fase 1 | Setmana 4: del 9 al 13 de novembre de 2015

13 novembre 2015 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 04

A continuació es detalla un resum de les tasques que s’han realitzat durant aquesta setmana:

  • Es formigona la llosa on aniran ubicades les casetes d’obra i la bàscula a la zona de l’accés des de la platja a l’espigó
  • La giratòria de 40T segueix fent el reblert de l’ampliació del Passeig de Garbí i la recol·locació d’escullera al talús
  • Es munta la grua de gelosia que queda instal·lada al contradic de Garbí i va fent les tasques d’extracció d’escullera a la zona d’ampliació del moll del Contradic de Garbí
  • La draga segueix amb les tasques de dragat a bon ritme seguint un sistema de posicionament GPS per tal de no deixar cap superfície sense dragar
  • A part de les visites de seguiment de les obres habituals de cada setmana, s’ha portat a terme una reunió de seguretat amb el coordinador de seguretat i salut, el responsable de seguretat i salut de l’obra i els diferent subcontractistes
  • Es porten tanques de Rivisa que es col·locaran la setmana vinent a la zona d’obres del moll Central on s’iniciaran tasques prèvies de desmuntatge de mobiliari urbà

Setmana 4 (4)

Setmana 4 (1)

Setmana 4 (3)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES