Diari d’obres Fase 1 | Setmana 53: del 12 al 16 de desembre de 2016

16 desembre 2016 Activitats i Esdeveniments

A continuació es detalla el resum de les actuacions realitzades aquesta setmana:

  • A l’edifici de serveis s’avança amb la col·locació de peces d’aplacat de la façana
  • Acaben els sondejos de l’edifici de l’Espai Medes i es fa sondeig de la platja per tal de treure analítiques noves a diferents cotes pel dragat de la fase 2
  • S’avança amb el muntatge del tancament de la zona dels pescadors al moll central
  • S’acaben les connexions de la canonada d’aigua potable i impulsió a l’entrada del moll central
  • Comencen a enderrocar la vorada i vorera d’entrada al moll central

setmana-53-1

setmana-53-2

setmana-53-3

setmana-53-4

setmana-53-5

VEURE TOTES LES NOTÍCIES