Diari d’obres Fase 1 | Setmana 7: del 30 de novembre al 4 de desembre de 2015

04 desembre 2015 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 07

El resum d’obres d’aquesta setmana és:

  • Continuació de les feines de dragatge i reblert amb material apropiat a les piles de l’ampliació del moll Dic Garbí.
  • La grua de gelosia ubicada al Contradic Garbí segueix amb el dragatge d’escullera i a finals de setmana comença el reblert amb material adient.
  • El mur a la zona de la transició entre la Llevantina i el Passeig Garbí arriba a la quarta posta, porten 97 m aproximadament.
  • Inicien les feines d’extracció d’escullera al Moll Central, una vegada reubicats els serveis afectats de baixa tensió.
  • A l’esplanada del CNE emprenen les tasques de muntatge de l’encofrat que servirà per executar el moll vertical del Contradic Garbí.
  • Mentrestant, la bomba de succió continua amb el dragatge a l’interior de la dàrsena.

Setmana 07 (1)

Setmana 07 (2)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES