Diari d’obres Fase 1 | Setmana 70: del 24 al 28 d’abril de 2017

28 abril 2017 Activitats i Esdeveniments

A continuació es detalla el resum de les tasques d’aquesta setmana:

  • A l’edifici de serveis del dic de Garbí s’avança amb els acabats de lampisteria, la façana de ventilació i la climatització
  • S’acaben d’ajustar les lluminàries del moll Central
  • A l’edifici “Espai Medes” s’acaba l’excavació. En previsió de les pluges s’avança el formigonat de neteja de la fonamentació de la llosa, i a finals de setmana s’acaba d’encofrar tot el perímetre i es comencen a replantejar les alineacions dels murs per tal de deixar les esperes de l’armadura

Setmana 70 (5)

Setmana 70 (4)

Setmana 70 (1)

Setmana 70 (2)

Setmana 70 (3)

 

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES