Diari d’obres Fase 1 | Setmana 8: del 7 de desembre a l’11 de desembre de 2015

11 desembre 2015 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 08

Tot i que la setmana ha estat curta, l’obra ha seguit avançant:

  • La grua de gelosia ha executat el reblert amb escullera > 200 Kg de la banqueta a la zona d’ampliació del moll el contradic
  • Les piles del moll del Dic de Garbí estan totes dragades menys una i reblertes amb escullera > 200 Kg
  • El mur que s’està fent a la zona de transició de la Llevantina ha arribat amb l’última posta fins les escales d’accés al Passeig de Garbí
  • La draga amb la bomba de succió ha treballat tot el cap de setmana i festius i ha avançat molt amb el dragatge de la dàrsena interior
  • S’ha acabat de muntar l’encofrat que ha de fer el moll vertical del Contradic de Garbí i dissabte es desplaçarà fins a l’obra
  • S’ha portat una grua de gelosia per tal de realitzar el reblert de les piles del moll claraboia del Moll Central

Setmana 8 (1)

Setmana 8 (2)

Setmana 8 (4)

Setmana 8 (5)

Setmana 8 (6)

Setmana 8 (7)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES