Diari d’obres Fase 1 | Setmana 9: del 14 de desembre al 18 de desembre de 2015

18 desembre 2015 Activitats i Esdeveniments
Diari d'obres Setmana 09

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet a l’obra han estat les següents:

  • Es deixa enllestit l’encofrat del moll vertical del Contradic de Garbí i el dijous al matí es formigona la primera posta; es col·loca la segona posta per formigonar el proper dilluns
  • Els submarinistes van avançant amb l’anivellament de la banqueta del moll vertical del Contradic
  • S’acaba el mur de les grades d’accés al Passeig del Vent
  • La draga avança amb el dragatge de la dàrsena
  • Es comença l’excavació de l’edifici del magatzem ubicat a la zona de transició entre la Llevantina i l’accés al Passeig del Vent
  • Al moll central es comença a executar el reblert de la banqueta del moll claraboia amb escullera sense clarificar

Durant els propers dies, els operaris treballaran a l’obra del 21 al 23 de desembre i reprendran les tasques el dia 4 de gener.

Setmana 9 (1)

Setmana 9 (2)

Setmana 9 (3)

Setmana 9 (7)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES