Edifici “Espai Medes” del moll Central

25 abril 2017 Activitats i Esdeveniments

Avui s’inicia el formigonat d’anivellament de la llosa de fonamentació del nou  edifici “Espai Medes”, després de que aquesta darrera setmana s’ha finalitzat la preparació del terreny on anirà emplaçat.

Espai Medes 25-04-17 (1)

Espai Medes 25-04-17 (2)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES