El Club amb el medi ambient

25 juliol 2015 Activitats i Esdeveniments

Enguany la Comissió Europea ha volgut donar un reconeixement especial a les empreses amb més antiguitat registrades al sistema de gestió i auditoria ambiental EMAS.

El Club Nàutic Estartit ha rebut el Certificat de Plata com a entitat registrada EMAS durant 10 anys consecutius.

10 anys EMAS

Aquest reconeixement ens anima a continuar apostant per una gestió sostenible de totes les activitats i esdeveniments que s’organitzen, és per això que aquest estiu hem iniciat una campanya de sensibilització anomenada “Act Sustainably – Safe Life” que ens incita a no malgastar recursos (aigua i electricitat) i a reciclar correctament els residus.

Copia de IMG 5706

Des del Club us animem a seguir els següents consells de “bones pràctiques ambientals”:

Consum d’aigua:

 • No deixeu desateses les mànegues mentre les aixetes estiguin obertes
 • Tanqueu l’aixeta abans de desconnectar la mànega
 • Utilitzeu mànegues de raig ininterromput i sortida d’aigua a pressió
 • Utilitzeu aigua dolça únicament en les operacions necessàries
 • Aviseu al personal en cas de detectar una fuita d’aigua

Consum elèctric:

 • Aprofiteu la llum natural sempre que sigui possible
 • Mantingueu sempre netes les làmpades i pantalles per aprofitar millor la calor que produeixen
 • Assegureu-vos que el cable elèctric no cau a l’aigua, la presència de sal és un perill potencial d’accidents
 • Racionalitzeu l’ús de l’energia elèctrica
 • Controleu el termòstat de la calefacció i l’aire condicionat
 • Desconnecteu l’aire condicionat i/o calefacció quan no hi hagi ningú a bord

Generació de residus:

 • Separeu els residus que es generen. Es disposa d’illes ecològiques distribuïdes per les instal·lacions portuàries
 • Dipositeu els residus especials al contenidor corresponent del Punt Net
 • Intenteu utilitzar productes biodegradables

nou 002

VEURE TOTES LES NOTÍCIES