El CNE participa a la 10a edició del Congrés Nàutic, trobada de referència del sector nàutic

14 març 2023 Activitats i Esdeveniments

Els dies 9 i 10 de març, el president del Club, Sr. Jordi Ponjoan i el Director, Sr. Eugeni Figa, van assistir al congrés, organitzat per ANEN (Associació Nacional d’Empreses Nàutiques), en què es van debatre les claus sobre les que es construirà l’agenda del sector nàutic per al 2023-2024.

Entre les ponències, exposades per experts del sector cal destacar:

El balanç econòmic de la nàutica recreativa nacional i internacional, en què es va posar de manifest que, malgrat les circumstàncies de conflicte a Ucraïna, la manca de subministraments, la inflació, etc. les dades apunten a unes previsions optimistes, sempre que es treballi en punts com: la captació de nous clients, una varietat més gran d’esports aquàtics i millorar la imatge com una activitat segura i sostenible i no només associada al “Lifestyle”.

La sostenibilitat com a element clau dedicada a detallar projectes pioners per millorar l’empremta del sector a mitjà termini fent èmfasi en la “Economia circular”.

La Comissió de Codificació de la navegació d’esbarjo, en què un equip de professionals treballarà per configurar un codi per a la nàutica recreativa.

L’especialització del sector a través de la formació on el Centre de la Mar ha ideat un pla de treball a quatre anys vista per actualitzar la formació existent per donar resposta a les demandes del sector.

Les xarxes socials i el metavers a l’horitzó de la nàutica en què es va exposar la importància de les xarxes socials com a oportunitat i la necessitat de delegar la seva gestió a professionals de la comunicació en línia i la integració de la nàutica al món virtual.

La democratització de la nàutica amb la integració port/ciutat. En què es va abordar l’oportunitat que tenen els ports de ser les portes al mar dels ciutadans.

L’última taula rodona va tractar de La seguretat marítima a la nàutica d’esbarjo, destacant els punts que cal tenir en compte abans de sortir al mar com tenir l’embarcació ben mantinguda, disposar dels documents obligatoris i tenir un bon sistema de comunicació.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES