La nàutica manté la seva estabilitat fins al novembre, amb 5.640 embarcacions d’esbarjo matriculades

02 desembre 2022 Activitats i Esdeveniments

El mercat nàutic manté el volum de negoci després d’una temporada d’estiu positiva, amb l’estabilitat general de les matriculacions d’embarcacions d’esbarjo els darrers mesos. Preveiem un tancament de l’exercici en xifres similars, amb descensos més acusats de matriculacions en segments d’embarcacions de menor eslora i motos d’aigua, i aquests són els mercats més afectats per la crisi logística i la incertesa econòmica internacional.

El mercat de lloguer, que ha matriculat 1.900 embarcacions per a aquest ús, representa el 34% del mercat nàutic global fins al novembre d’aquest any, millorant les seves dades amb una caiguda de tan sols el -0,6% respecte al mateix període del 2021.

Només les eslores menors de 6 metres (-5%) i les motos d’aigua (-22%) registren dades negatives al mercat del xàrter nàutic. La resta de les embarcacions per a ús de lloguer augmenten les matriculacions, destacant les de velers (30%) i les d’embarcacions pneumàtiques plegables (136%).

A l’acumulat de l’any, Catalunya i les Illes Balears es mantenen com les comunitats autònomes amb més activitat nàutica, amb quotes de mercat del 19,9% i 18,7%, respectivament.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES