Nota informativa | Tempesta GLÒRIA

02 febrer 2020 Activitats i Esdeveniments

Benvolgut/da usuari/a,

Els passats dies 20 al 23 de gener vàrem patir les conseqüències de la tempesta GLÒRIA. Com tots sabeu, un episodi meteorològic que va superar en intensitat i durada la Llevantada de Sant Esteve de 2008 que els experts, en aquell moment, van concloure que tenia un període de retorn de 250 anys…

Sortosament, i a diferència d’altres instal·lacions portuàries del litoral català, el port de l’Estartit no ha patit desperfectes rellevants en les seves estructures de defensa i amarrament. L’actuació del tancament de la bocana realitzat en la fase 1 de les obres de millora portuària ha reduït notablement l’agitació interior. A dia d’avui, i a manca d’una exhaustiva revisió submarina quan millori la visibilitat de l’aigua, només hem detectat algunes topades entre embarcacions, trencament de tendals, fundes i veles.

Val a dir que la marineria del Club ha estat vetllant, nit i dia, per garantir la seguretat de les persones i dels béns durant tot l’episodi de temporal.

Ens permetem recordar-vos que és habitual ,sobretot durant l’hivern, que hi hagi episodis de vent fort de llevant o de tramuntana. En aquest sentit, i per tal de minimitzar els danys propis o que es puguin ocasionar a tercers, és important tenir en compte les següents normes:

  1. Els caps d’amarratge de les embarcacions (tant de mar com de terra) han d’estar correctament dimensionats. A més, cal que els amarratges de terra disposin d’atenuadors d’impacte (molles o elastòmers) per tal que les estrebades quan fa vent s’esmorteeixin progressivament i evitin la ruptura del cap. És important que aquests elements disposin d’algun sistema de seguretat en cas de trencament (tall de cadena de bypass entre els punts de subjecció de les citades molles). Quan hi ha alerta de temporal és convenient reforçar els amarratges i fer llargs creuats en cas d’estar de punta al moll; o llargs, esprings, travessos i coderes en cas d’estar abarloats al moll
  2. Les embarcacions d’entre 8 i 14 metres d’eslora, cal separar-les del moll un mínim de 2 m. Aquesta separació ha de ser major per embarcacions entre 14 i 24 metres d’eslora (amb un mínim de 3 m). Cal tenir en compte que quan puja el nivell del mar a causa de la situació de baixes pressions, les embarcacions tendeixen a apropar-se al moll; a aquest fet s’hi ha d’afegir l’agitació de l’aigua i l’efecte del vent dins la dàrsena
  3. Com a norma general, les embarcacions s’han de poder moure per absorbir les tensions a les que estan sotmeses. Una embarcació que no es pot bellugar es probable que trenqui els amarradors abans que una altra que si que ho faci
  4. Si es vol evitar la degradació i el deteriorament dels tendals, cal treure’ls en acabar la temporada d’estiu
  5. Pel que fa a les veles, és recomanable treure-les quan no s’usa l’embarcació, especialment les de proa. En qualsevol cas, i si no es treuen, cal assegura-les bé per tal que el vent no les pugui obrir (gènoves i altres veles de proa i veles majors). Les fundes de la vela major també es recomanable assegurar-les. A més, als focs enrotllats durant molts mesos -amb les pluges i la humitat- els surten fongs que són molt difícils de netejar.
  6. Cada embarcació, en funció de la seva inèrcia, necessita uns elements de defensa o uns altres. Les defenses, com els elements d’amarratge, cal que estiguin ben dimensionades i, si són inflables, estiguin a la pressió adequada per tal que puguin complir la seva funció. S’haurien de posar un mínim de quatre defenses per banda de diàmetre adequat. Si s’observa que es desinflen sovint, cal substituir-les.
  7. En velers, cal fixar bé les drisses per tal que no ocasionin sorolls en topar amb el pal
  8. Als tendals que cobreixen les embarcacions de banyera oberta (llanxes i llaguts) cal posar un pal al mig o algun sistema que eviti que l’aigua s’embassi i acabi caient dins l’embarcació
  9. En cas de temporal, sigui de dia o de nit, mai s’ha d’accedir a l’embarcació sense estar acompanyat per l’equip de guàrdia de marineria del Club. Així mateix, està estrictament prohibit acostar-se a dics i espigons
  10. És recomanable que l’armador revisi la seva embarcació, com a mínim, una vegada al mes, i sempre abans d’un fenomen meteorològic advers anunciat

Us agrairem que tingueu en compte aquestes normes bàsiques de seguretat.

Atentament,

 

Eugeni Figa i Deu

Director

L’Estartit, 30 de gener de 2020

VEURE TOTES LES NOTÍCIES