Recomanacions als ports esportius catalans davant l’emergència hídrica

31 maig 2023 Sostenibilitat
aiguat acpet

El nostre país, així com la resta de territoris veïns, està patint els primers efectes del que sense cap mena de dubte són les conseqüències del canvi climàtic planetari.

La disminució i la irregularitat dels episodis de pluja, així com un deficient control del cicle de l’aigua, n’estan complicant la gestió i comprometen la garantia de subministrament a curt, mig i llarg termini.

Els ports esportius catalans tenim la responsabilitat social de contribuir en l’estalvi i l’eficiència en la gestió d’aquest preuat i escàs bé. En aquest sentit, i en el marc de les XIX Jornades Tècniques, s’ha elaborat aquest decàleg de recomanacions per a les instal·lacions portuàries que caldria aplicar mentre duri la situació d’emergència i no es decretin -per part de l’Administració- mesures  més restrictives i d’obligat compliment:

 

1.      Com a norma general, es prioritzarà l´ús de boca enfront de qualsevol altre ús.

2.      Es realitzaran controls i registres dels consums diaris d’aigua encaminats a detectar qualsevol fuita o incidència en la xarxa interna de subministrament.

3.      S’augmentaran les actuacions de manteniment preventiu. La reparació de qualsevol incidència detectada haurà de ser immediata.

4.      Les inversions de millora de la xarxa interna d’abastament d’aigua potable seran prioritàries.

5.      Es retiraran les mànegues de subministrament d’aigua a les embarcacions instal·lades a les torretes de servei emplaçades en els pantalans.

6.      Es reduirà al màxim la durada i la freqüència del baldeig d’embarcacions, a menys que aquest s’efectuï amb aigua de mar o amb aigua regenerada.

7.      En cas de disposar de reguladors de pressió a les escomeses d’entrada a les installacions o a les edificacions, es regularà la pressió fins al mínim necessari pel correcte funcionament dels equips.

8.      Es fomentarà l’estalvi d’aigua i el consum responsable a través de campanyes de sensibilització específiques dirigides als usuaris i al personal intern i extern.

9.      El reg d’arbres i arbustos existents es limitarà a la dosis mínima de subsistència. S’abandonarà el reg d’espècies de temporada no adaptades. En cas de fer plantacions estivals o nous enjardinaments, s’escolliran espècies vegetals de secà que no requereixin reg (tamarius, plomalls, romaní, etc.).

10.  Els òrgans de govern i els equips professionals dels ports esportius vetllaran per tal que s’apliquin aquestes recomanacions sectorials.

 

Blanes, 18 de maig de 2023.

Consell Executiu de Ports de Catalunya-ACPET.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES