Reial decret llei 16/2018 | Embarcacions pneumàtiques, semirígides i altres

09 abril 2019 Activitats i Esdeveniments

Benvolguts usuaris,

Us informem que des del passat mes d’octubre hi ha publicada una normativa d’embarcacions pneumàtiques i semirígides i altres que pot ser del vostre interès. Es tracta del Reial Decret Llei 16/2018 de 26 d’octubre, pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades.

En l’Article Únic defineix les embarcacions afectades que s’han de declarar al Registre d’operadors d’embarcacions pneumàtiques i semirígides d’alta velocitat; les que més poden afectar als usuaris del port són:

a) Les embarcacions pneumàtiques i semirígides susceptibles de ser utilitzades per a la navegació marítima que compleixin alguna de les característiques següents:

  • Totes aquelles el buc de les quals, inclosa si s’escau l’estructura pneumàtica, sigui inferior o igual a 8 metres d’eslora total, que disposin d’una potència màxima independentment del nombre de motors, igual o superior a 150 quilowatts
  • Totes aquelles el buc de les quals, inclosa si s’escau l’estructura pneumàtica, sigui superior a 8 metres d’eslora total

b) Les embarcacions pneumàtiques o semirígides diferents de les que descriu l’apartat anterior, així com qualsevol altra embarcació i els vaixells de port inferior, quan s’acrediti l’existència d’elements o indicis racionals que posin de manifest la intenció d’utilitzar-se per cometre o per facilitar la comissió d’un acte de contraban.

Així doncs, si creieu que la vostra embarcació pot estar afectada per aquesta normativa us recomanem que la llegiu detingudament i emprengueu les mesures corresponents: Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre

VEURE TOTES LES NOTÍCIES