Diari d’obres Fase 1 | Setmana 26: del 18 d’abril al 22 d’abril de 2016

22 abril 2016 Diari d'obres
Diari d'obres Setmana 25

De nou el resum setmanal. Feliç Sant Jordi!

  • A la prolongació del martell del Contradic s’ha formigonat el moll vertical del costat N-S, ja només resta una posta de formigó per tancar en sentit E-W.
  • La micropilotadora ha acabat les feines al Contradic i passa al martell per tal de fer els micropilots corresponents.
  • Al Contradic Garbí, s’ha enderrocat tot el paviment de formigó existent i s’ha començat a fer l’excavació per passar el prisma de serveis. El recrescut del muret prossegueix a bon ritme.
  • Al passeig Garbí, amb la grua de gelosia s’ha col·locat l’escullera del talús a la zona del mirador. S’excava la rasa de l’enllumenat i es col·loquen les arquetes.
  • A l’esplanada del Dic Garbí s’ha finalitzat el prisma de serveis, s’han col·locat les arquetes i s’han executat els armaris elèctrics.
  • L’edifici de serveis del CNE avança amb el recrescut de les parets interiors.
  • Al moll central, una vegada acabades totes les piles del moll de claraboies, es procedeix a col·locar l’escullera de 6T que ha de fer de peu de talús entre piles. Es comença a realitzar el reblert de la nova esplanada del moll.
  • Al Dic de Llevant, es formigona la nova balisa al final de la prolongació del dic i es continua col·locant escullera de 6-8 T a la part emergida.

Setmana 25 (2)

Setmana 25 (4)

Setmana 25 (5)

Setmana 25 (6)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES