Diari d’obres Fase 1 | Setmana 30: del 17 de maig al 20 de maig de 2016

20 maig 2016 Diari d'obres
Diari d'obres Setmana 29

A continuació es detalla el resum de les operacions que s’han portat a terme aquesta setmana:

  • A la prolongació del martell del Contradic s’inicia l’execució del mur del nou espatller
  • A l’esplanada del Contradic i Dic de Garbí s’acaba amb el prisma de serveis i es comença a anivellar el tot-u abans de començar a pavimentar
  • S’executen els murs de tancament entre les grades d’accés al Passeig Garbí
  • A l’edifici de serveis del CNE, s’acaben d’arrebossar totes les parets i es comencen a realitzar les instal·lacions
  • Al moll central, s’avança amb el muret de tancament abans de col·locar les palanques prefabricades i s’inicien les feines de micropilotatge al moll vertical
  • S’extreu tota la sorra de dragatge de la platja i es deixa gairebé enllestit l’aparcament de la Platja Gran

Setmana 29 (1)

Setmana 29 (2)

Setmana 29 (4)

Setmana 29 (5)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES