Diari d’obres Fase 1 | Setmana 73: del 15 al 19 de maig de 2017

20 maig 2017 Activitats i Esdeveniments

A continuació es detalla el resum de les tasques realitzades durant aquesta setmana:

  • S’acaba d’estendre el cautxú de color de la zona de jocs infantils del dic de Garbí
  • Es col·loca la malla de butirol i les graves a les jardineres. La propera setmana es plantaran les palmeres i les plantes arbustives
  • Es desmunten i s’enderroquen les fonamentacions de la bàscula a la zona de l’aparcament de la Platja Gran
  • Es munten les vàlvules i aixetes de l’aigua potable que mancaven dins dels boxes de serveis
  • A l’edifici de serveis s’avança amb les instal·lacions de climatització i electricitat; es col·loquen els miralls i accessoris varis dels vestuaris
  • Al Moll Central s’ha formigonat la llosa de fonamentació de l’edifici Espai Medes, amb 360 m3 de formigó i s’han replantejat totes les alineacions de murs i pilars i, a finals de setmana, s’han començat a muntar els alçats dels murs de la part SW, limitant amb la pèrgola d’ombreig

Setmana 73 (1)

Setmana 73 (2)

Setmana 73 (3)

Setmana 73 (4)

Setmana 73 (6)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES