1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica | Generalitat de Catalunya

17 gener 2020 Sostenibilitat

Avui assistim a la 1ª Cimera Catalana d’Acció Climàtica que organitza la Generalitat de Catalunya i està presidida pel M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla, President de la Generalitat.

Aquesta Cimera vol ser un punt de trobada per acordar un full de ruta que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic amb compromisos del Govern i de tots els agents implicats.

Tenint en compte que el passat 14 de maig de 2019 el Govern va declarar formalment l’emergència climàtica, i per tal d’assolir els objectius en matèria de mitigació establerts en la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, som conscients que governs, empreses, institucions i persones hem de contribuir solidàriament a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. És per això que en la Junta Directiva del passat 30 de novembre de 2019, es van acordar un seguit de compromisos per fer-hi front entre el 2020 i el 2030.

Així doncs, des del Club Nàutic Estartit, es seguirà treballant seguint el full de ruta del Govern de la Generalitat de Catalunya, encaminat a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, incrementant l’eficiència energètica i incorporant energies renovables per aconseguir un balanç de carboni neutre i un sistema energètic basat en un 100% de fonts renovables.

 

#AccióClimàticaCat

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/cimera/

cimera canvi climatic

 

VEURE TOTES LES NOTÍCIES