Diari d’obres Fase 2B | Setmana 13: del 22 al 26 de gener de 2018

26 gener 2018 Activitats i Esdeveniments

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet a l’obra han estat les següents:

  • Es segueix dragant el canal del moll de la 800 de la dàrsena interior
  • Es fan feines d’ancoratge i muntatge d’armat de la part exterior de la biga d’acabat del moll
  • S’han iniciat les feines de micropilotatge del moll de ribera de l’esplanada de varada de l’Escola de Vela. Concretament s’han efectuat els forats en el moll de formigó
  • Finalitzen les feines de reblert de sanejament de la plataforma del moll central
  • Arriben els nous dipòsits de carburant de 40.000 l de capacitat unitària. Es tracta de dipòsits de triple capa acer-acer-PRFV
  • S’està acabant d’acondicionar el vial perimetral per al desviament del trànsit i, d’aquesta manera, poder continuar amb la posta en obra de les rases dels prismes de serveis

2018-01-23-PHOTO-00000100

Imagen1

2018-01-23-PHOTO-00000115

2018-01-25-PHOTO-00000188

VEURE TOTES LES NOTÍCIES