Diari d’obres Fase 2B | Setmana 17: del 19 al 23 de febrer de 2018

23 febrer 2018 Activitats i Esdeveniments

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet han estat les següents:

  • El dilluns es porten a terme les feines de muntatge dels elements submergits de l’estació de servei, és a dir de les càmeres de formigó i dels dipòsits d’hidrocarburs.

Aquest procés porta tot el dia de feina ja que un cop els elements són a l’aigua, l’efecte de l’aire que contenen fa que surin i s’han d’anar omplint d’aigua i fondejar a plom.

  • Es fa el reblert de la zona del voltant dels dipòsits i les càmeres de formigó de l’estació de servei amb còdol i grava
  • Es repassa el dragat de la zona de la dàrsena un cop acabat el del canal de navegabilitat
  • Es comencen a fer les tasques de micropilotatge a la zona de l’estació de servei
  • Segueixen les tasques de formigonat i encofrat de la biga d’esglaó de la zona de la nova escola de vela
  • S’enderroca el paviment existent on hi havia col·locada l’antic mòdul de l’escola de vela

setmana 17 (3)

setmana 17 (5)

setmana 17 (1)

setmana 17 (6)

setmana 17 (4)

setmana 17 (2)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES