Diari d’obres Fase 2B | Setmana 24: del 9 d’abril al 13 d’abril de 2018

13 abril 2018 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més rellevants que s’han portat a terme aquesta setmana han estat les següents:

  • S’avança amb l’encofrat del forjat de l’edifici del minimarket i l’escola de vela
  • S’executa la rasa i es passa la canonada de l’aigua potable de la zona de varada
  • Es realitzen les arquetes del prisma de serveis de la zona de varada
  • L’empresa Fort Instal·lacions treballa a l’estació de carburant pel muntatge dels elements dels dipòsits de carburant, preparatius de les canonades, boques d’home…

setmana 24 (1)

setmana 24 (2)

setmana 24 (3)

setmana 24 (4)

setmana 24 (5)

setmana 24 (6)

setmana 24 (7)

setmana 24 (8)

setmana 24 (9)

setmana 24 (10)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES