Diari d’obres Fase 2B | Setmana 30: del 21 de maig al 25 de maig de 2017

25 maig 2018 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més rellevants que s’han portat a terme aquesta setmana han estat les següents:

  • Es formigona el prisma elèctric al passadís entre l’escola de vela i marineria
  • Es realitza el muntatge del paviment de Breinco a l’illa central del moll de la 800 i es formigonen els pedestals dels armaris elèctrics
  • Finalitza l’encofrat interior de les illes dels sortidors de combustible, es formigonen i es munten els perfils de inox i es fa el segellat interior. També es munten les entrades de descàrrega de carburant
  • Es munten els perfils d’espera dels tancaments de vidre del minimarket i l’aïllament interior

setmana 30 (5)

setmana 30 (6)

setmana 30 (7)

setmana 30 (1)

setmana 30 (2)

setmana 30 (3)

setmana 30 (4)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES